درباره ما

ایده های خوب حاصل ساعت ها تفکر در کمبود ها و یافتن راه حل های هوشمندانه جهت پیش برد هر چه آسان تر دسترسی به خدمات و محصولات رایگان به هم نوعان می باشد. لینک بین ابزاری رایگان برای بهینه کردن زمان گران مایه روز های پر سرعت ماست.
با لینک بین همواره قدمی رو به جلو بردار و راه های رفته را تکرار نکن.

سازندگان

رضا جوادپور

بنیانگذار و توسعه دهنده

الناز حق پرست

کارشناس بازاریابی و CEO